BLOG

SEZNAM ČLÁNKŮ

Bezbolestné ošetření aneb typy anestezií ve stomatologii

19.01.2018

Snahou zubního lékaře vždycky je, aby byl výkon pro pacienta co nejméně zatěžující a bolestivý. U stomatologických výkonů jsou užívány především metody místní (někdy se můžete setkat i s označením lokální) anestezie. Místní anestezie znamená zavedení účinné látky (místního anestetika) přímo do místa operačního výkonu (místní anestezie) nebo na vhodném místě do blízkosti nervu, který operovanou oblast inervuje (okrsková, svodná anestezie). Místní anestezie zajistí, že přestanete vnímat veškeré bolestivé podněty z místa operačního pole. Podání místní anestezie však neovlivní vědomí. Naopak, někdy je možno doplnit místní anestezii podáním sedativ tak, abyste úzkostně nevnímali prostředí stomatologického pracoviště. K tomu se používá tzv. analgosedace. Při analgosedaci jsou pacientovi sedativa podávána v menších dávkách tak, aby byl zachován jeho trvalý kontakt a spolupráce s operujícím či vyšetřujícím lékařem. Současně je bezbolestnost (někdy ji označujeme jako analgézie) zajištěná použitím právě již zmiňované místní anestezie. Analgosedace tedy zajistí bez ztráty vědomí snížení bdělosti, vnímání bolesti a zároveň potlačení pocitů úzkosti.

U analgosedace používáme různá farmaka. Nejčastěji používané jsou benzodiazepiny, mezi které patří například známé Valium. Ty navozují rozpuštění strachu – anxiolýzu, dočasnou ztrátu paměti – amnézii, centrální svalovou relaxaci a ve vyšších dávkách mají hypnotický účinek. Během výkonu jsou ale přidávány jen po malých dávkách – frakcionovaně až k dosažení žádoucího stupně ovlivnění vědomí. Benzodiazepiny mají velkou bezpečnostní šíři, tzn. že v použitém dávkování jsou základní životní funkce, krevní oběh a dýchání ovlivněny klinicky nevýznamně. Na konci stomatologického výkonu se podává specifická protilátka (antidotum) benzodiazepinů – flumazenil, který ruší všechny účinky benzodiazepinů na mozek. Úplné zotavení pacienta nastává během 10-15 min po výkonu. Pacient však musí být z právních důvodů doprovázen domů dospělou osobou.

 Ve vzácných případech, a to zejména při opravdu velkých stomatochirurgických výkonech, je nutno použít celkovou anestezii, která už je spojena se ztrátou vědomí. Základní životní funkce tj. krevní oběh a dýchání jsou klinicky významně ovlivněny a vyžadují pečlivé sledování v průběhu celé anestezie. Rovněž zotavení po výkonu může zabrat 2-3 hod. Proto je tento typ anestezie pro ambulantní podmínky méně vhodná a proto se snažíme o podání analgosedace.

Metody místní anestezie a analgosedace lze u vybraných operačních výkonů vzájemně výhodně kombinovat. Za tímto účelem je u nás na klinice členem lékařského týmu u vybraného typu stomatologických výkonů odborný lékař – anesteziolog, který má tuto problematiku na starosti. Jeho úkolem je připravit Vás co nejlépe k stomatologickému výkonu a zároveň Vás co nejbezpečněji a bezbolestně přes tento stomatologický výkon převést. S anesteziologem se setkáte ještě před Vaším ošetřením, aby Vás poučil o dodržení určitých zásad přípravy před analgosedací.

Autor textu: Doc. MUDr. Ladislav Hess, DrSc.

 

PODOBNÉ ČLÁNKY

Bezbolestné ošetření aneb typy anestezií ve stomatologii

19.01.2018

Chystáte se ke stomatologickému výkonu a Váš zubní lékař se zmínil o použití lokální či celkové anestezie či možnosti podání analgosedace? Víte, jaký je v tom rozdíl? Následující článek Vám pomůže se v těchto pojmech rychle zorientovat.

PŘEČÍST

MUDr. versus MDDr.

24.10.2017

Možná jste si všimli, že někteří z našich lékařů nemají před jménem titul MUDr., jako je zvykem, ale zkratku MDDr. Víte, co to vlastně znamená?

PŘEČÍST

Pár milých slov Prof. MUDr. Josefa Kouteckého, DrSc.

17.10.2017

Dnešní článek je jiný. Je jiný v tom, že jsme ho nenapsali my, ale že byl napsán pro nás. Byl napsán naším pacientem. Autorem je Prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc., první profesor československé dětské onkologie, věrný pacient a po těch letech i přítel garanta naší kliniky - MUDr. Ivana Pelikána. Člověk, kterého si nesmírně vážíme a proto nás jeho slova o to více hřejí u srdce. To je důvod, proč se o toto VYJÁDŘENÍ A DOPORUČENÍ chceme podělit.

PŘEČÍST

Nezávazný kontaktní formulář

Neváhejte se na nás obrátit prostřednictvím tohoto formuláře, ozveme se Vám zpět.

* Povinné pole

Nebo zkuste na tel. +420 606 399 904