Stomatochirurgie

Zabývá se diagnostikou a řešením nestandardních situací a problémů v oblasti dutiny ústní. Nejčastěji se provádí extrakce zubů, které jsou již tak poškozeny, že je nelze zachránit. Takový zub může způsobovat bolest, závažné záněty či poškozovat okolní zuby. V našich ordinacích zubní lékaři přistupují k ošetřovaným klientům s maximální vstřícností a s ohledem na jejich individuální pocity a před výkonem je informují o jeho průběhu. Veškeré výkony se provádějí ambulantně při podání lokální anestezie, aby byl zákrok pro klienta bezbolestný.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

1

CO ZNAMENÁ EXTRAKCE ZUBU?

Je to výkon, při kterém se uvolní a odstraní zub ze zubního lůžka.

Nejčastějšími důvody k extrakci jsou parodontitida, poškození zubu kazem nebo úrazem tak, že jej nelze opravit konzervativně ani proteticky, ortodontické důvody, podezření na fokální infekci a některé důvody protetické.

Před extrakcí zubu je třeba s klientem probrat jeho anamnézu s ohledem na některá závažná onemocnění, případné alergie a na léky, které klient užívá.

U zdravého člověka je extrakce zubu běžný ambulantní zcela bezbolestný výkon, který nevyžaduje další kontroly u lékaře. Bolest po odeznění lokální anestezie bývá mírná a dá se zvládnout dostupnými analgetiky.

2

CO JE TO RESEKCE?

Při resekci se odstraní hrot kořene zubu spolu s infikovanou tkání, která zůstává kolem hrotu kořene zubu i po jeho endodontickém ošetření. I tento výkon je ambulantní a bezbolestný.

V pooperačním průběhu se může v okolí operované oblasti vyskytnout otok, který se zvládá přikládáním studených obkladů.

Při kontrolní návštěvě se odstraní stehy. Před zákrokem lékař zhodnotí anamnézu klienta s ohledem na některá závažná onemocnění, případné alergie a na léky, které klient užívá.

3

V ČEM SE LIŠÍ EXTRAKCE ZUBU MOUDROSTI OD EXTRAKCE OSTATNÍCH ZUBŮ?

Zuby moudrosti, které jsou prořezány v normální poloze v zubním oblouku, se extrahují stejným způsobem jako zuby ostatní. Problém nastává pouze u zubů, které se pro nedostatek místa prořežou jen částečně, nebo se dokonce neprořežou do dutiny ústní vůbec a zůstávají skryté pod sliznicí a jsou zaklíněné o sousední zub. Pak se provádí extrakce chirurgická, při které se odklopí sliznice a eventuálně odstraní i kost bránící uvolnění a vytažení zubu. Po této extrakci se rána zašije.

V některých případech zvláště při extrakcích v dolní čelisti může dojít k rozpadu krevního koagula v zubním lůžku a rána začne bolet za současného zápachu z úst. Ošetření se provádí výplachem lůžka a vložením lokálních anestetik pomocí drénu či tamponu. Léčení trvá sedm až deset dní. Může se objevit i kontraktura žvýkacích svalů s omezenou možností otvírání úst.

4

JAK CHIRURGICKÉ VYTRŽENÍ ZUBU PROBÍHÁ?

Takový chirurgický zákrok vyžaduje výraznější zásah do přilehlých tkání zubu, zavedení stehů a v některých případech mohou být doporučena antibiotika k zamezení zánětlivých komplikací po zákroku.

Mezi další důvody chirurgické extrakce zubu patří například zlomenina zubu zasahující hluboko pod dáseň, do kořenové části zubu nebo kaz kořene zubu. Extrakce může být vhodným řešením také u třetích molárů (tzv. zubů moudrosti), v případě nesprávného růstu zubu může být extrakce doporučena z hlediska plánované ortodontické léčby a podobně.

5

BUDU MUSET BRÁT PO CHIRURGICKÉ EXTRAKCI NĚJAKÉ LÉKY?

Po běžné extrakci vystačíme pouze s obvyklými analgetiky podanými v okamžiku, kdy odeznívá anestezie aplikovaná lékařem před extrakcí. Při zvlášť obtížných extrakcích pak můžeme ordinovat antibiotickou léčbu jako prevenci proti eventuálním zánětlivým komplikacím.

6

JAK SE ZAJISTÍ, ABY ZÁKROK NEBOLEL?

Při každém chirurgickém výkonu je klientovi aplikováno anestetikum, které zamezí přenosu bolestivých vjemů z místa extrakce do mozku. Současná anestetika jsou velmi účinná a zajišťují zcela bezbolestný průběh operace. Pouze ve velmi zánětlivé tkání může být některé anestetikum méně účinné.

7

JAKÉ TYPY ANESTEZIE JSOU K DISPOZICI?

Provádíme všechny typy anestezií: povrchovou, infiltrační, svodnou, intraligamentární i analgosedaci. Druh anestezie se volí s ohledem na druh stomatologického zákroku a jeho předpokládanou délku.

8

JAK JE MOŽNÉ, ŽE PO PODÁNÍ ANESTEZIE NECÍTÍM BOLEST?

Anestetikum dočasně přeruší vedení vzruchů nervovými vlákny v anestezované oblasti. Po určité době se citlivost v inkriminovaném místě vrátí do původního stavu.

9

JE ANESTEZIE PRO KAŽDÉHO?

Lokální anestezie je vzhledem k množství různých anestetik a možnostem jejich podání bezpečná prakticky pro každého pacienta.

10

JAK DLOUHO ANESTEZIE PŮSOBÍ?

Podle druhu podání a množství podaného anestetika může anestezie trvat od několika minut po několik hodin.

11

JAK SE DANÉ LOKÁLNÍ ANESTETIKUM PODÁVÁ?

Lokální znecitlivění zubů provádí zubní lékař před výkonem zavedením anestetika na požadované místo pomocí injekce. Podané anestetikum zamezí vnímání bolesti, takže ošetření je snazší nejen pro klienta, ale také pro lékaře, který tak může poskytnout mnohem lepší a důkladnější péči.

12

CO JE ANALGOSEDACE?

Ošetření v tzv. řízené sedaci/ analgosedaci je určeno pacientům, pro které znamená plánování většího stomatologického zákroku značně stresující záležitost nebo kteří běžný způsob ošetření špatně snášejí. Analgosedaci může podávat pouze specializovaný lékař - anesteziolog, jímž je klient uveden do stavu, který mu umožňuje nevnímat obavy a nepříjemné pocity z ošetření. Zákrok se provádí ambulantně, klient je při jeho průběhu klidný, při vědomí, dýchá sám a pospává, vnímání bolesti je omezeno a na průběh zákroku si po probuzení nepamatuje.

13

CO MUSÍM PODSTOUPIT, KDYŽ SE ROZHODNU PRO ANALGOSEDACI?

Před ošetřením je nezbytné vyplnit anesteziologický dotazník a dodržovat pokyny anesteziologa. Na plánované ošetření se dostavte na lačno a s doprovodem další osoby, která zajistí vaši dopravu domů.

14

PLATÍ SE ANESTEZIE ZVLÁŠŤ NEBO JE SOUČÁSTÍ OŠETŘENÍ?

Analgosedace není hrazená ze zdravotního pojištění a hradí ji pacient.

Nezávazný kontaktní formulář

Neváhejte se na nás obrátit prostřednictvím tohoto formuláře, ozveme se Vám zpět.

* Povinné pole